-        
 

FALAS

Të nderuar nxënës, prindër dhe mësimdhënës!

Kjo është faqja në të cilën ofrojmë mësime FALAS për nxënës kur nuk mund  të shkojnë në shkollë për arsye të ndryshme. Rasti konkret KORONA VIRUSI

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.