-        
 

FILLO

 

Video si me fillu

 

1.


2.


3.

 

BLERJA E KURSIT

Videot ne vijim tregojne menyren e blerjes se nje KURSI

4.

5.

6.

 

Si me e hap një email adresë?

7.

 

 

Si me dërgu një email?

8.

9.

VENDOSJA E SHKRONJAVE ë, Ë, ç dhe Ç

Me kërkesën e disa nxënësve se si të përdorim me lehte shkronjat ë, Ë, ç dhe Ç, nga tastiera, po u sjell mësimin të shoqëruar me video se si të arrihet një gjë e tillë.

(Kjo video është realizuar dhe postuar më, 25 janar 2016 ne fb, në linkun: https://web.facebook.com/ramadan.beqiri.98/videos/10208069256190292/

Pas dy vitesh, më 14 shkurt 2018, po e postoj edhe në Portalin digjital: www.gjeniu.org. Sërish ishte kërkesë e nxënësve të kësaj gjenerate)

 

 

 

 

 

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.