-        
 

Ramadan Beqiri

 

Prof. Dr. Sc. Ramadan Beqiri

KURSE AKTIVE DHE KURSE NË PËRGATITJE për  www.gjeniu.org

 

Fizika VI

Fizika VI Laboratorike

Fizika VII

Fizika VII Laboratorike

Fizika VIII

Fizika VIII Laboratorike

Fizika IX + Test i Arritshmërisë

Fizika X

Fizika XI

Fizika XII

TIK (Windows)

TIK (MS Word)

TIK (MS Excel)

TIK (MS Power Point)

TIK (MS Access)

TRAJNIM PËR MËSIMDHËNËS të www.gjeniu.org

Matematika VI

Matematika VII

Matematika VIII

Matematika IX

Kimia VII

Kimia VIII

Kimia IX

 

 

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.