-        
 

Lëvizja dhe qetësia

Video materiale për Konkursin MASH, datë, 29.07.2020:

 
THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT-REALIZIMI I VIDEO-MATERIALEVE (NJËSIVE MËSIMORE) SI PJESË E MËSIMIT NGA DISTANCA (E-MËSIMIT)

VIDEO PËR KL. VIII

    1. Detyre numerike

2. Ushtrime në laboratorin virtual të Fizikës

SHIKO TE GJITHA Add a note
TI
Shto kometin tuaj
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.