-        
 

Ushtrimi 1

Video materiale për Konkursin MASH, datë, 29.07.2020:

 
THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT-REALIZIMI I VIDEO-MATERIALEVE (NJËSIVE MËSIMORE) SI PJESË E MËSIMIT NGA DISTANCA (E-MËSIMIT)
 

Matja e gjatësisë

Gjatësia është madhësi fizike që për njësi ndërkombëtare ka metrin. Me metër mund të matim edhe gjerësi, lartësi, trashësi, thellësi, pjerrtësi etj.
Kemi marrë disa shembuj të cilët tregojnë për matjen e gjatësive të ndryshme.
Lejohet të përdoren shumëfishat dhe nënfishat e metrit:
Shumëfishat e metrit janë:
Dekametri – dam
Hetkometri – hm
Kilometri – km
Megametri – Mm etj.
Nënfishat e metrit janë:
Decimetri – dm
Centimetri – cm
Milimetri – mm
Mikrometri – mm etj.

 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.1

 

 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.2

 

 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.3

 

 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.4


 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.5


 

 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.6


 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.7


 

Ndiqni videon Ushtrimi 1.8

 

Attachments1

SHIKO TE GJITHA Add a note
TI
Shto kometin tuaj
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.