-        
 

Hyrje F7

Fizika 7

Video materiale për Konkursin MASH, datë, 29.07.2020:
 

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT-REALIZIMI I VIDEO-MATERIALEVE (NJËSIVE MËSIMORE) SI PJESË E MËSIMIT NGA DISTANCA (E-MËSIMIT)

 

DETYRA NUMERIKE

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

———

Attachments1

SHIKO TE GJITHA Add a note
TI
Shto kometin tuaj
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.