-        
 

TESTET E ARRITSHMËRISË

Të nderuar nxënës, mësimdhënës dhe prindër!

Jeni në Platformën digjitala të të nxënit të Fizikës për kl. IX. Ky KURS përfshin, veç tjerash, TESTE që përgatitin nxënësit për TESTIN E ARRITSHMËRISË. Keni kujdes: materialet janë e drejtë ekskluzive e autorit dhe Platformës: www.gjeniu.org, përdorimi i çfarëdoshëm, pa leje autoriale ndiqet me Ligj.

 

Në vijim gjeni VIDEON E PARË, ndërsa për më shumë, bëjeni anëtarësimin KËTU.

Pyetja 1.

Për t’i ndjek të gjitha pyetjet dhe përgjigjet tjera, bëjeni anëtarësimin KËTU.

06/06/2019

0 responses on "TESTET E ARRITSHMËRISË"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.